Trà sữa Phố

Địa chỉ: 29 Nguyễn Trãi, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0900 000 088

Trà sữa Foody.vn

Nhận xét