Trà sữa Chin Chin (2)

Địa chỉ: Lotte Mart, Đường 3/2, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0785 086 689
Facebook: fb/chinchin

Trà sữa Foody.vn


Nhận xét