Tô’s Milk Tea & Coffee

Tô’s Milk Tea & Coffee (1)
Địa chỉ: 134 Hàn Thuyên, phường Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0982 619 494 - 0937 924 205

Tô’s Milk Tea & Coffee (2)
Địa chỉ: 20/11 Tiền Cảng, phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu

Tô’s Milk Tea & Coffee (3)
Địa chỉ: 1083 Đường 30/4, Phường 11, Tp Vũng Tàu

Nhận xét