Tiệm cà phê Hồi Đó

Địa chỉ: 69A Điện Biên Phủ, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0969 833 979
Facebook: fb/caphehoido

Coffee Sân vườn Foody.vn
Nhận xét