Thanh Trúc Cafe

Địa chỉ: 21 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3553 066

Coffee Foody.vn

Nhận xét