Sinh tố Thảo

Địa chỉ: 35 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0933 304 518

Trà sữa Kem Chè Ăn vặt Foody.vn

Nhận xét