Sasabeza - Kem & Cafe

Địa chỉ: 106/1 Trương Văn Bang, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0906 883 888 - 0906 691 982
Website: sasabeza.com
Facebook: fb/sasabeza

Trà sữa Kem Foody.vn
Nhận xét