Royaltea - Trà sữa Hong Kong (2)

Địa chỉ: 1A Trần Phú, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0901 579 757 - 0931 579 757
Facebook: fb/royaltea

Trà sữaNhận xét