Rose Cafe

Địa chỉ: 30 - 32 Trần Phú, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3852 579

Coffee Foody.vn

Nhận xét