Quán trà Phố Cổ

Địa chỉ: 199 Hùng Vương, phường Phước Nguyên, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0935 730 688
Facebook: fb/traphoco

Coffee Sân vườn Foody.vn
Nhận xét