Pato’s Bingsu

Địa chỉ: 99 Điện Biên Phủ, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0933 162 636
Facebook: fb/patobingsu

Trà sữa Kem Foody.vn
Nhận xét