Passion Cafe

Địa chỉ: 300A Phan Chu Trinh, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3627 777

Coffee Ăn sáng Foody.vn

Nhận xét