Paloma Cafe

Địa chỉ: 35 Nguyễn Văn Linh, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0908 068 781

Coffee Foody.vn

Nhận xét