Orient Kafe

Địa chỉ: 166 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0903 427 236 - 0904 666 273
Facebook: fb/orientkafe

Coffee Ăn sáng Foody.vn

Nhận xét