Ơbai - Chè, Coffee, Kem

Địa chỉ: 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (45A Hoàng Hoa Thám), phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3515 577
Facebook: fb/cheobai

Sinh tố Kem Chè Foody.vn


Nhận xét