Ngõ Nhỏ Coffee

Địa chỉ: 121 Ngô Đức Kế, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0982 118 148
Facebook: fb/ngonho

Coffee Ăn sáng Ăn vặt Foody.vn
Nhận xét