Milk Tea Land

Địa chỉ: 32 Bà Triệu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 6536 636
Website: milktealand.vn
Facebook: fb/milktealand

Trà sữa Ăn vặt Foody.vn

Nhận xét