Lemo Coffee - Kem chậu cây

Địa chỉ: 55 Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0782 411 789 - 0765 667 889
Facebook: fb/lemocoffee

Trà sữa Kem Foody.vn


Nhận xét