Kori - Tea & Coffee

Địa chỉ: 143 Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3345 052
Facebook: fb/koritea

Coffee Trà sữa Foody.vnNhận xét