Kori - Tea & Coffee

Địa chỉ: 143 Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3345 052
Facebook: fb/koritea

coffee trà sữa foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này