Gác Hoa Cafe

Địa chỉ: 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0908 898 013

Coffee Ăn sáng Foody.vn

Nhận xét