Đimôri - Coffee & Tea

Địa chỉ: 146 Trương Công Định, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0985 100 868 - 0984 534 393
Facebook: fb/dimori

Coffee Ăn sáng Foody.vnNhận xét