Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (Busadco)

Tên tiếng Anh: VietNam Science and Technology Joint Stock Company
Tên viết tắt: Busadco
Mã số thuế: 3500614211
Địa chỉ: 6 Đường 3/2, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3853 125
Fax: (0254) 3511 385
Email: info@busadco.com.vn
Website: busadco.com

Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (Busadco) là doanh nghiệp 100% vốn tư nhân, được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận là doanh nghiệp Khoa học Công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực:

- Hoạt động công ích trong lĩnh vực thoát nước đô thị
- Dịch vụ Tư vấn Xây dựng tổng hợp và Dịch vụ môi trường, thương mại
- Thi công Xây lắp các công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật đô thị
- Đầu tư phát triển Dự án đa ngành, đa lĩnh vực
- Nghiên cứu và ứng dụng Khoa học công nghệ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này