Công ty cổ phần CNG Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ

Tên giao dịch: CNG Phu My Branch
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3923 928
Fax: (0254) 3923 929
Mã số thuế: 3500800828-002

Công ty cổ phần CNG Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ hoạt động trong lĩnh vựa sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này