Trà sữa Cherry

Địa chỉ: Hương Lộ 5, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền
Điện thoại: 0934 008 104 - 0937 041 885
Facebook: fb/cherry

Trà sữa Ăn vặt Foody.vn

Nhận xét