Cafe Kem 360

Địa chỉ: 36 Quang Trung, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0909 920 758
Website: cafekem360.site
Facebook: fb/cafekem360

Trà sữa Kem View biển Foody.vn


Nhận xét