Blue Sea - Milk Tea & Food

Địa chỉ: 152/7 Ba Cu, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0933 992 016
Facebook: fb/bluesea

Trà sữa Ăn vặt Foody.vn

Nhận xét