Phòng giao dịch Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 (BIDV chi nhánh Phú Mỹ)

Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 3, khu phố Tân Lộc, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ
Hotline: 1900 9247
Điện thoại: (0254) 3937 642
Fax: (0254) 3937 643
Website: bidv.com.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này