Bảo Như - Karaoke & Coffee

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 0937 616 566 - 0898 653 479
Website: karaokebaonhu.com
Facebook: fb/karaokebaonhu

Coffee Nhà hàng Karaoke View biển Foody.vn
Nhận xét