Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Địa chỉ: Tầng 5, Khối B1, Trung tâm Hành chính - Chính trị, 1 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3852 383
Fax: (0254) 3727 368
Email: btdkt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này