Ban Đời sống nhà ở và Văn phòng làm việc Vietsovpetro

Địa chỉ: 2 Pasteur, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3839 871 ext 8416, 8395

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này