Bamboo Garden Coffee

Địa chỉ: 6 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3853 078
Facebook: fb/bamboogarden

coffee trà sữa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này