UP Garden Cafe (2)

Địa chỉ: 56 Hai Bà Trưng, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0901 680 804 - 0907 110 974
Email: upgardencafe@gmail.com
Facebook: fb/upgarden

Trà sữa Coffee Ăn sáng


Nhận xét