UBND xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ

Địa chỉ: ấp Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3890 516 - 3890 517
Fax: (0254) 3890 879
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này