UBND xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ

Địa chỉ: ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3692 253 - 3862 065
Fax: (0254) 3692 264
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này