UBND xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: Thôn 1, xã Long Sơn, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3844 055 - 3844 005
Fax: (0254) 3844 110
Email: longson@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này