UBND xã Long Phước, thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: ấp Tây, xã Long Phước, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3825 504
Fax: (0254) 3756 176
Email: longphuoc@baria.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này