UBND xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ

Địa chỉ: ấp Tân Lễ B, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3897 555 - 3897 423
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này