UBND thị xã Phú Mỹ

Địa chỉ: Quốc lộ 51, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3876 779
Fax: (0254) 3876 955
Email: phumy@baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này