UBND thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

Địa chỉ: Đường số 4, khu phố Hải An, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3868 315 - 3705 332
Fax: (0254) 3661 555
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này