UBND phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 231 Lê Lợi, Phường 6, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3832 544
Email: thangnhi@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này