UBND phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 1 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3848 434
Fax: (0254) 3812 393
Email: thangnhat@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này