UBND phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: 312 Đường 27/4, phường Phước Hưng, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3825 546
Email: phuochung@baria.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này