UBND phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 603 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3584 224
Fax: (0254) 3583 611
Email: nguyenanninh@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này