UBND phường Long Hương, thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: 44 Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Hương, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3829 101 - 3602 541
Fax: (0254) 3829 101
Email: ubndlonghuong@gmail.com
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này