UBND phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: Khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3820 634
Fax: (0254) 3746 939
Email: kimdinh@baria.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này