UBND Phường 9, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 35D/1 Đường 30/4, Phường 9, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3593 426
Fax: (0254) 3594 421
Email: phuong9@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này