UBND Phường 7, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 2 Trương Văn Bang, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 6258 100
Fax: (0254) 6258 006
Email: phuong7@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này