UBND Phường 4, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 68 Cô Giang, Phường 4, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3852 221 - 3857 491
Fax: (0254) 3857 491
Email: phuong4@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này