UBND Phường 3, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 46 Trương Công Định, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3852 335 - 3533 813
Email: phuong3@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này