UBND Phường 2, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 20 Phan Chu Trinh, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3852 662
Email: phuong2@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này